Бух

Аялах хоббитой, инээх дуртай, Forex trader мэргэжилтэй залуу.